จุลสาร : ข่าวสารและกิจกรรมเดือนมีนาคม 2564

จุลสาร : ข่าวสารและกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

จุลสาร : ข่าวสารและกิจกรรม เดือนมกราคม 2564

จุลสาร : ข่าวสารและกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563

จุลสาร : ข่าวสารและกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563

 

 

#รู้จักศูนย์ฯออทิสติก #วิสัยทัศน์ #ภารกิจ

 

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี นำโดยผอ.​บุญสิตา​ กันพลู​ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและบุคคลออทิสติก ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ไทย​ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

 

 

Cressroom@AU-NON ห้องเรียนออนไลน์ กิจกรรม โยคะเพื่อสุขภาพ

 

 

Cressroom@AU-NON ห้องเรียนออนไลน์ กิจกรรม แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

 

 

Cressroom@AU-NON ห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมบริหารสมองและการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ

 

 

"ก้าวใหม่ของตะวัน" ตัวอย่างครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จในการฝึกทักษะที่บ้าน

 

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี จัดการเรียนการสอนช่วงสถานกาณร์โควิด-19

ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 3 Way คือ ครู -ผู้ปกครอง -บุคคลออทิสติก

#ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

 

 

ออทิสติกป้องกันโควิด-19

วิธีสังเกตอาการ การดูแลบุคคลออทิสติก และการป้องกันตนเองจากโควิด-19  

 

 

การแสดง"Autistic Drum and Dance" The Gummy Bear Song 2019

งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

 

 

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17/1/64

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ร่างประกาศ 22/1/64

2.(แนบไฟล์) ร่างเอกสารประกวดราคา 22/1/64

3.(แนบไฟล์) ขอบเขตของงาน TOR 22/1/64

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคคลออทิสติก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.(แนบไฟล์)ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง 2.(แนบไฟล์) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม/ขอบเขตของงาน/เอกสารประกวดราคา : 14/1/64

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com