สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

ผู้ที่มีความต้องการเข้ารับบริการ ให้กรอกแบบความต้องการเข้ารับบริการ Google forms เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

"ค่ายเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก" ประจำปี2566

💦 "สืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์" 2566

 

One Day Trip 2566 "เรียนรู้สู่โลกกว้าง"ส่งเสริมทักษะทางสังคมและเสริมพลังครอบครัวAU-NON

 

 

สรุปผลการดำเนินงานปี 2566 

สรุปผลการดำเนินงานปี 2565 

Brain Gym บริหารสมอง ขยับตัว ฉลาดคิด เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่ ผู้ปกครองและ น้องๆที่มีความต้องการพิเศษ

ได้ฝึกทักษะ บริหารสมอง เพื่มความจำ กิจกรรมBrain Gym เป็นกิจกรรมที่เราได้บริหารสมองทั้ง 2ซีก ให้สมองทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจำ อีกทั้งช่วยผ่อนคลายจากความตึงเครียด หากได้ทำเป็นประจำก็จะดีต่อภาวะอารมณ์ของเราอีกด้วย

 

 

Healthy Kids Fit & Firm:กายบริหารเต้นประกอบเพลง ชวนเด็กๆออกกำลังกายด้วยกัน

 

ทำปุ๋ย ฮอร์โมนนมสด บำรุงผัก หวาน กรอบ อร่อย และประหยัดต้นทุน

 

 

ฝากกด Like กด แชร์ Youtube น้องๆศูนย์ฯออทิสติกนนทบุรีมีสาระดีๆและความสนุกมากมา

ย#รู้จักเราแล้วคุณจะรัก

ประจำเดือนธันวาคม 2566

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประจำเดือนกันยายน 2566

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

#รู้จักพวกเรา....แล้วคุณจะรัก

"Together We go Further"

  

พับเสื้อ​ ง่ายๆ​ DIY​ อุปกรณ์พับเสื้อจากลังกระดาษ​

 

 

"ก้าวใหม่ของตะวัน" ตัวอย่างครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จในการฝึกทักษะที่บ้าน

  

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานบ้านงานครัว 12-6-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมเรียนรู้สู่โลกกว้าง(One Day Trip) 7-6-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร 6-6-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางและป้ายชื่อผู้บริหาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-5-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและพื้นถนนนภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลฃออทิสติก จังหวัดนนบทุรี 26-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 5876 นนทบุรี 11-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบาะเสริมพัฒนาการและเบาะนั่งสำหรับบุคคลออทิสติก 10-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 3216 นนทบุรี 9-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมแก่บุคคลออทิสติกสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ "สงกรานต์ลดโลกร้อน" ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดสู่การพัฒนาทักษะทางอาชีพ "ไก่ไข่อารณม์ดี" ครั้งที่2 15-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 12-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมเรียนรู้สู่โลกกว้าง(One Day Trip) ครั้งที่ 2 5-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ "เกษตรผสมผสาน" ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-2-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องมือช่างและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมทั่วไปด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาหาร และถนอนอาหาร สำหรับบุคคลออทิสติก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-1-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการพยาบาล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-1-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-12-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมเรียนรู้โลกกว้าง( On eDay Trip) ครั้ง1โดยวิธีเฉพาะเจาจง 4-12-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไส้เครื่องกรองน้ำ 4-12-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดสู่การพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ "ไก่ไข่อารมณ์ดี"1-12-66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th