สถิติผู้เข้าชม  

 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯ (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ประจำเดือนกันยายน2565

ประจำเดือนสิงหาคม2565ประจำเดือนกรกฏาคม2565

ประจำเดือนมิถุนายน2565ประจำเดือนพฤษภาคม2565

ประจำเดือนเมษายน2565ประจำเดือนมีนาคม2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ประจำเดือนมกราคม2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ 13-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมอาชีวบำบัดงบโครงการ12-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถยนต์และโชคอัพ 8-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ8-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสนามฝึกซ้อมกีฬา 8-9-65

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำ ชุดคู่มือเทคนิคการทำงานกับบุคคลออทิสติก สำหรับครอบครัวและผู้ดูแล แจกฟรี

ในชุดจะประกอบด้วยคู่มือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ คู่มือการฝึกทักษะ ๖ ด้าน คู่มือการทำงาน

กับบุคลลออทิสติก และคู่มือการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com