ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อของหน่วยงาน

คู่มือสิทธิคนพิการ

 

ประจำเดือนธันวาคม2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน2566

ประจำเดือนตุลาคม2566 ประจำเดือนกันยายน2566

ประจำเดือนสิงหาคม2566 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางและป้ายชื่อผู้บริหาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-5-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและพื้นถนนนภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลฃออทิสติก จังหวัดนนบทุรี 26-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 5876 นนทบุรี 11-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบาะเสริมพัฒนาการและเบาะนั่งสำหรับบุคคลออทิสติก 10-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 3216 นนทบุรี 9-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมแก่บุคคลออทิสติกสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ "สงกรานต์ลดโลกร้อน" ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-4-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดสู่การพัฒนาทักษะทางอาชีพ "ไก่ไข่อารณม์ดี" ครั้งที่2 15-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 12-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมเรียนรู้สู่โลกกว้าง(One Day Trip) ครั้งที่ 2 5-3-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ "เกษตรผสมผสาน" ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-2-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องมือช่างและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมทั่วไปด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาหาร และถนอนอาหาร สำหรับบุคคลออทิสติก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-1-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการพยาบาล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-1-67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-12-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมเรียนรู้โลกกว้าง( On eDay Trip) ครั้ง1โดยวิธีเฉพาะเจาจง 4-12-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไส้เครื่องกรองน้ำ 4-12-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมอาชีวบำบัดสู่การพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ "ไก่ไข่อารมณ์ดี"1-12-66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำ ชุดคู่มือเทคนิคการทำงานกับบุคคลออทิสติก สำหรับครอบครัวและผู้ดูแล แจกฟรี

ในชุดจะประกอบด้วยคู่มือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ คู่มือการฝึกทักษะ ๖ ด้าน คู่มือการทำงาน

กับบุคลลออทิสติก และคู่มือการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถิติผู้เข้าชม

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th