สถิติผู้เข้าชม  

 

ประจำเดือนมกราคม2566

ประจำเดือนธันวาคม2565ประจำเดือนพฤศจิกายน2565

ประจำเดือนตุลาคม2565ประจำเดือนกันยายน2565

ประจำเดือนสิงหาคม2565ประจำเดือนกรกฏาคม2565

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 48 ที่นั่ง ในโครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมเรียนรู้สู่โลกกว้าง One Day Trip โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8-9-66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ 13-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมอาชีวบำบัดงบโครงการ12-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถยนต์และโชคอัพ 8-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ8-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสนามฝึกซ้อมกีฬา 8-9-65

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำ ชุดคู่มือเทคนิคการทำงานกับบุคคลออทิสติก สำหรับครอบครัวและผู้ดูแล แจกฟรี

ในชุดจะประกอบด้วยคู่มือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ คู่มือการฝึกทักษะ ๖ ด้าน คู่มือการทำงาน

กับบุคลลออทิสติก และคู่มือการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th