***** ติดต่อเรา : Contact *****

Center for Empowerment and Development of Autism.Nonthaburi Province

78/78 Moo.1 Soi.Phumvet 13, (Tivanon - Pakkred 1 ) Phumvet Rd, Bangtalad,

Pakkred Distirc, Nonthaburi 11120, Thailand

Tel : +66 2583 5107 / Fax: +66 2583 5108 Ext.13 /

Email :E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th

 

 

เลขที่ 78/78 หมู่ 1 ซอยภูมิเวท 13 ( ติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ) ถนน ภูมิเวท

ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 ต่อ 13

อีเมลล์ :E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th

 

สถิติผู้เข้าชม

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th