กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

#กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ #ศิลปะบำบัด #กิจกรรมบำบัด

 

#รู้จักศูนย์ฯออทิสติก #วิสัยทัศน์ #ภารกิจ

 

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี จัดการเรียนการสอนช่วงสถานกาณร์โควิด-19

ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 3 Way คือ ครู -ผู้ปกครอง -บุคคลออทิสติก

#ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

 

 

ออทิสติกป้องกันโควิด-19

วิธีสังเกตอาการ การดูแลบุคคลออทิสติก และการป้องกันตนเองจากโควิด-19  

 

 

การแสดง"Autistic Drum and Dance" The Gummy Bear Song 2019

งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง : 10/9/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา : 7/8/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพ :5/8/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง : 5/8/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายในภายนอก : 1/6/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องคำน้า : 22/5/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกกิจกรรมบำบัด : 19/5/63

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายข้างรั้ว : 18 /5/ 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมทางอาชีพ: 7/5/63

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คน้ำยาและทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ: 30/4/63

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ

(มอพ ๒๕๕๖) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรอง

องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒ ในระดับ ดีมาก

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com