เพื่อนรักคนพิเศษ#2

กิจกรรม🎄🎅Christmas &Happy New Year 2023

กีฬาสี “Pakkret Meet Town Sport Day 2023”

กิจกรรม Drum and Dance

กิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

โครงการค่ายเสริมพลังครอบครัว เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลบุคคลออทิสติก

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมแก่บุคคลออทิสติก

One Day Trip "เรียนรู้สู่โลกกว้าง" #ส่งเสริมทักษะทางสังคมและเสริมพลังครอบครัวณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา🐠

One Day Trip เรียนรู้สู่โลกกว้างแก่บุคคลออทิสติก ณ อุทยานเขาหินงู และสุนทรีย์แลนด์ แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี   

One Day Trip เรียนรู้สู่โลกกว้างแก่บุคคลออทิสติก ณ สวนนงนุช พัทยา

One Day Trip เรียนรู้สู่โลกกว้างแก่บุคคลออทิสติก ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ

พิธีเทิดพระเกียรติ และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ ๘๗ พรรษา

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้บุคคลออทิสติกเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญและสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางกีฬา

 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน "Special Olympics Asia Pacific Unified Badminton Championship 2019"

ร่วมการแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่งคนพิการทางสติปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย

กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20

 

 

สรุปภาพรวมกิจกรรม ปี 2563

สรุปภาพรวมกิจกรรม ปี 2562

ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖๐

 

สถิติผู้เข้าชม

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th