นางสาวพรพรรณ  คำเพิ่มพูล  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี 

นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ผู้ใช้บริการ ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

โดยการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบุคคลออทิสติก พร้อมการแสดงโชว์ความสามารถ จำนวน 2 ชุด ได้แก่

การแสดงตีกลองประกอบเพลง และโชว์ร้องเพลง ในวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 64 ราย

ประกอบด้วย บุคคลออทิสติก 29 ราย ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 28 ราย เจ้าหน้าที่ 7 ราย

ณ ห้องเวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ. บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือน้องออทิสติกทำร่วมกับครอบครัว

การแสดง"Autistic Drum and Dance" The Gummy Bear Song 2019

 

การแสดงร้องเพลง โดยนายธีรพล อ่อนศรี

 

กลับสู่หน้าแรก

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com